مناقصه و مزایده

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین تامین 4 دستگاه الکتروموتور، به شماره سیستمی 2002096946000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید....

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه پروپوزال نویسی و اجراي کدینگ و طبقه بندي 12000 قلم کالا(MESC)، به شماره سیستمی 2002096946000085 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سام...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحدVCM-SEC 200&400 & 500، به شماره سیستمی 2002096946000079 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحدVCM-SEC 200&400 & 500، به شماره سیستمی 2002096946000079 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه...

شرکت تدبیر و فن آسیا بعنوان مدیر طرح پروژه کلر از طرف شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عمومی "احداث واحد کلر آکالی پتروشیمی غدیر به ظرفیت 150 هزار تن کلر در سال" را به صورت EPCC (شامل اخذ لیسانس، انجام مهندسی پایه بر اساس آخرین نسخه استانداردها و دستورالعمل ها، انجام مهندسی تفصیلی، تأمین کالا و...

مزایده فروش اقلام ضایعاتی(کاتالیست های ضایعاتی)شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مزایده فروش اقلام ضایعاتی(کاتالیست های ضایعاتی) به شماره سیستمی 1002096946000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مز...

تجدید مناقصه تأمین ساندویچ پانل جهت ایجاد فضای محدوده سرد در انبار مرکزی (پتروشیمی غدیر)شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین ساندویچ پانل جهت ایجاد فضای محدوده سرد در انبار مرکزی خود به شماره سیستمی 2002096946000078 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار ن...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت دو عدد مخزنFA505A/B، به شماره سیستمی 2002096946000066 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مر...

مناقصه پروپوزال نویسی و اجراي کدینگ و طبقه بندي 12000 قلم کالا(MESC( شرکت پتروشیمی غدیرشرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه پروپوزال نویسی و اجراي کدینگ و طبقه بندي 12000 قلم کالا(MESC)، به شماره سیستمی 2002096946000065 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله‌ای برگزار نمای...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مزایده بشکه های پلاستیکی به شماره سیستمی 100209694600009را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مزایده به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزار...

صفحه 6 از 7ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  بعدی   انتها