مناقصه و مزایده

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000097 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای به شرکت ذیصلاح واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه ف...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین تامین 4 دستگاه الکتروموتور، به شماره سیستمی 2002096946000095 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید....

تجدید مناقصه تامین 4 دستگاه پمپ دنده ای (لوپ پمپ) به همراه الکتروموتورشرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین تامین 4 دستگاه پمپ دنده ای به همراه الکتروموتور، به شماره سیستمی 2002096946000096 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت ...

مزایده بشکه های پلاستیکی 20و 200 لیتریشرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مزایده بشکه های پلاستیکی به شماره سیستمی 1002096946000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مزایده به سامانه ستادایران مراجعه...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت سامانه سرد و گرم پايلوت راكتور كوچك بستر سيال، به شماره سیستمی 2002096946000093 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای برگزار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایر...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین 18.000 عدد پالت پلاستیکی، به شماره سیستمی 2002096946000091 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. ک...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه احداث دیوار حفاظتی ضلع جنوبی و شمالی مجتمع پتروشیمی غدیر مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000090 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت مخزن تحت فشارFA501، به شماره سیستمی 2002096946000089 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مرا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین 100.000 جامبوبگ ولودار، به شماره سیستمی 2002096946000088 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلی...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین تامین 4 دستگاه پمپ دنده ای به همراه الکتروموتور، به شماره سیستمی 2002096946000083 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستاد...

صفحه 5 از 7ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  بعدی   انتها