شرکت پتروشیمی غدیر

برخورداری از بالاترین شاخصهای محیط زیستی و سلامت

NEWS AND EVENTS

اخبار و رویدادها

 گردهمـــایی اعضـــای بریکـــس در سیـــزدهمین همــــــایش بین المللی صـــنعت پتروشیمی ایران IPF3

به گزارش خبرنگار نیپنا، حسن عباس زاده اظهارکرد: چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF) بستری مناسب جهت تعامل و همکاری میان شرکت های فعال داخلی و خارجی است تا آخرین پیشرفت ها، برنامه ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد تا آخرین پیشرفت ها، برنامه ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد....

ادامه مطلب

نیروی انسانی ارزش اصلی در صنعت پتروشیمی

نفت ممکن است ما را به جلو ببرد اما انسانها آن را به واقعیت تبدیل میکنند

CERTIFICATES & HONORS

گواهینامه ها و افتخارات

GHADIR PETRO PRODUCTS

محصولات پتروشیمی غدیر