پخش زنده مراسم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی غدیر را از طریق این لینک آپارات دنبال نمایید

شرکت پتروشیمی غدیر

برخورداری از بالاترین شاخصهای محیط زیستی و سلامت

نیروی انسانی ارزش اصلی در صنعت پتروشیمی

نفت ممکن است ما را به جلو ببرد اما انسانها آن را به واقعیت تبدیل میکنند

CERTIFICATES & HONORS

گواهینامه ها و افتخارات

PETROCHEMICAL PRODUCTS

محصولات پتروشیمی غدیر