سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی غدیر


 

ردیف

سهامدار

1400/06/31

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام)

880,630,671

68%

2

شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)

94,452,498

7%

3

شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا(سهامی خاص)

40,576,699

3%

4

صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

38,737,103

3%

5

شرکت رادیس الکترونیک(سهامی خاص)

15,597,719

1%

6

شرکت آسان پرداخت پرشین(سهامی عام)

14,502,414

1%

7

سایر (کمتر از یک درصد)

215,502,896

17%

جمع کل

1.300.000.000

100%