مناقصه و مزایده

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین یکدستگاه دیزل ژنراتور 250kva به همراه کاناپی( مجتمع پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در من...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت distributer مربوط به رآکتور DC201 (پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین یک دستگاه مبدل حرارتی EA-311 (پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایر...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تعمير شيرآلات صنعتي (پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمای...

شرکت پتروشیمی غدیر جهت اجرای طرح پژوهشی با موضوع "بررسی، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای لازم جهت تصفیه پساب‌های پتروشیمی غدیر" مناقصه عمومی برگزار نموده است. مدارک و اطلاعات لازم در وب سایت این شرکت به آدرس www.gpc.ir در دسترس است. لذا از منافصه گران محترم دعوت می‌گردد تا در صورت تمایل به اجرای این طر...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین سوییپر و اسکرابر (شرکت پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی ۲۰۰۳۰۹۶۹۴۶۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مرا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت Level gauge به شماره سیستمی 2003096946000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزا...

تجدید مناقصه طراحی و ساخت ۲۳ دستگاه فن استک شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه طراحی و ساخت ۲۳ دستگاه فن استک به شماره سیستمی ۲۰۰۳۰۹۶۹۴۶۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا از شرکتهای توانمند در این زمینه دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه ب...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین 8 عدد AIR COLLER (شرکت پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراج...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ایجاد و نگهداری فضای سبز، به شماره سیستمی 2003096946000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مر...

صفحه 3 از 7ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  بعدی   انتها