مناقصه و مزایده

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه طراحی و ساخت 23 دستگاه فن استک به شماره سیستمی 2002096946000109 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کل...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه جایگزینی 40 عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6 KV (شرکت پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2002096946000108 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در من...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ایجاد و نگهداری فضای سبز، به شماره سیستمی 2002096946000106 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مر...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عمومی "مطالعات مهندسی پایه، خرید تجهیزات ویژه (Cell Room)، صحه گذاری طراحی تفصیلی و نظارت بر نصب و راه اندازی اقلام مذکور برای احداث واحد کلرآلکالی پتروشیمی غدیر به ظرفیت 150 هزار تن کلر در سال" را به صورت EPS (شامل مهندسی پایه بر اساس آخرین نسخه استانداردها و ب...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه اصلاح صاعقه گیرهای مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000104 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای به شرکت ذیصلاح واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه ف...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین 18.000 عدد پالت پلاستیکی، به شماره سیستمی 2002096946000103 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. ک...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه طراحی و ساخت 23 دستگاه فن استک به شماره سیستمی 2002096946000102 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کل...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه احداث دیوار حفاظتی ضلع جنوبی و شمالی مجتمع پتروشیمی غدیر مجتمع، به شماره سیستمی 2002096946000101 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه جایگزینی 40 عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6 KV (شرکت پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2002096946000100 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در من...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ایجاد و نگهداری فضای سبز، به شماره سیستمی 2002096946000098 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مر...

صفحه 4 از 7ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  بعدی   انتها