مناقصه و مزایده

مناقصه بررسی، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای لازم جهت تصفیه پساب‌های پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی غدیر جهت اجرای طرح پژوهشی با موضوع "بررسی، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای لازم جهت تصفیه پساب‌های پتروشیمی غدیر" مناقصه عمومی برگزار نموده است. مدارک و اطلاعات لازم در وب سایت این شرکت به آدرس www.gpc.ir در دسترس است. لذا از منافصه گران محترم دعوت می‌گردد تا در صورت تمایل به اجرای این طرح پژوهشی، نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه اقدامات لازم را به عمل آورند.

متن آگهی :

مناقصه بررسی، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای لازم جهت تصفیه پساب‌های پتروشیمی غدیر

 

شرکت پتروشیمی غدیر جهت اجرای طرح پژوهشی با موضوع "بررسی، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای لازم جهت تصفیه پساب‌های پتروشیمی غدیر" مناقصه عمومی برگزار نموده است. مدارک و اطلاعات لازم در وب سایت این شرکت به آدرس www.gpc.ir در دسترس است. لذا از منافصه گران محترم دعوت می‌گردد تا در صورت تمایل به اجرای این طرح پژوهشی، نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این مناقصه اقدامات لازم را به عمل آورند.

تاریخ درج اسناد در وب سایت : 1403/02/16

مهلت ارسال فایل الکترونیکی مدارک: 1403/02/31

مهلت ارسال پاکت مدارک : 1403/03/08

 

آدرس: خوزستان- بندر  ماهشهر-  منطقه ویژه اقتصادی-  سایت 3 - پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

تلفن تماس: 06152124617

 

                                                       

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)