ارتباط با ما

اطلاعات ارتباطی

دفتر مرکزی:

دفتـــر مرکزی : تهــران، خیــابان گــاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی(هفتم)، پلاک 17

کدپستی : 1517655811

تلفن : 02141791000 

دفتر کارخانه:

دفتر کــارخانه : خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت سه، شرکت پتروشیمی غدیر

کدپستی : 6356178806

تلفن : 06152124000 

محل دفتر در نقشه