شماره: 101
1403/04/06
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016 توسط شرکت پتروشیمی غدیر
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016 توسط شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی غدیر موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016 گردید
شرکت پتروشیمی غدیر طی دو مرحله ممیزی (اسناد و مدارک و بررسی سایت صنعتی) توسط ممیزان شرکت مرزبان کیفیت موفق به اخذ این گواهینامه گردید.

شرکت پتروشیمی غدیر موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016 گردید
شرکت پتروشیمی غدیر طی دو مرحله ممیزی (اسناد و مدارک و بررسی سایت صنعتی) توسط ممیزان شرکت مرزبان کیفیت موفق به اخذ این گواهینامه گردید.
نظر به توانایی شرکت پتروشیمی غدیر در تولید محصول PVC گرید پزشکی، دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی پیش نیازی جهت اخذ مجوز تولید این محصول از جانب سازمان غذا و داروی کشور می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©