پتروشيمي غدير در يك نگاه

تـاريخچه فعاليت شركت
  • شركت بازرگاني فرآورد كارون جنوب درتاريخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۵ به صورت شركت سهامي خاص تاسيس و طي شماره ۱۵۵۶۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۱ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است .

  • بموجب تصميمات متخذه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۹ نام شركت از بازرگاني فرآوردكارون جنوب به شركت فرآورد كارون جنوب تغيير يافت و متعاقب آن با توجه به موضوع فعاليت

  • شركت وبه موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۳ نام شركت به “شركت پتروشيمي غدير ” تغيير نمود را از بهمن سال ۱۳۸۸ توليد آزمايشي را آغاز نموده و توليد اصلي از ابتداي سال ۱۳۸۹ شروع شده است.

  • در حال حاضر شركت پتروشيمي غدير جزء شركتهاي فرعي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي مي باشد

  • مركز اصلي شركت در تهران و كارخانه شركت ( محل اجراي طرح ) در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره ) واقع است.

تـاريخچه شـركت به اختصار

زمان آغاز

فعاليت

۱۳۷۹

طراحي و مهندسي تفضيلي و صاحبان ليسانس

۱۳۸۱

كارهاي ساختماني و نصب

آذر ماه ۱۳۸۶

شروع عمليات پيش راه اندازي

آذر ماه ۱۳۸۸

آغاز توليد

دي ماه ۱۳۸۸

افتتاح

طراحی سایت
طراحی سایتقالب وردپرسسئوسرویس و تعمیر کولر گازی